Pumpy Studny Knajbl

Ceník

DRUHY STUDNÍ

Studna do skály od 750 Kč za 1 m

 • Průměr vrtu 140 152 pažení 110 125
 • Předvrtání nesoudržných vrstev a následné první odizolování průměr 180
 • Druhé odizolováni v soudržné hornině průměr 140 152
 • Vyčištění vrtu po odvrtaní
 • Čerpací zkouška při které vám s přesnosti garantujeme denní spotřebu vody, kterou vám zaručujeme po celý rok
 • Smluvní cena za dopravu
 • Zapůjčeni čerpadla zdarma
 • Technická šachta s umístěním vrtu excentricky pro zachováni více místa v šachtě
 • Předvrtaní odizolováni průměr 180
 • Vrtáni 140 152 a následné druhé odizolování
 • Nesoudržná hornina
 • Skalnaté podloží
 • Povrchová voda
 • Spodní voda

Studna v jílu od 1500 Kč za 1 m

 • Průměr vrtu 300
 • Od izolováni vrtu a zamezení průniku povrchové vody
 • Pažení vrtu 160 200
 • Osyp kačírkem po bocích celého vrtu až do místa odizolovaní
 • Dostatečný obsyp kačírkem po bocích paženi díky průměru 300
 • Čerpací zkouška při které vám s přesností garantujeme denní spotřebu po celý rok
 • Vyčištění vrtu po odvrtání
 • Smluvní cena za dopravu
 • Technická šachta vrt umístěn excentricky více pracovního místa
 • Betonové dno šachty
 • Odizolování soudržných-nesoudržných hornin a zamezení povrchové vody
 • 1. štěrková vrstva
 • 2. štěrková vrstva
 • Jílové podloží
 • Štěrkové podloží
 • Obsyp štěrkem po bocích a celé své délce až do místa odizolování

Studna do štěrku od 2300* Kč za 1 m
* ve štěrkových vrstvách do 10 m

  Doporučujeme místo kopaných studní. Díky speciálnímu technologickému postupu nedochází k průniku povrchové vody a k znečištění, tyto studny není potřeba čistit. Po odvrtání má zákazník čistou spodní vodu k okamžitému odběru.
 • Průměr vrtu 140
 • Dvojí pažení
 • Pažení vrtu 110 125 140 MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA VODY 4000l NA DEN
 • Technická šachta excentrické u místění vrtu (VÍCE MÍSTA)
 • Nesoudržná hornina
 • Jíl
 • Povrchová voda zprvní vrstvy
 • Jíl
 • Písek
 • Jíl
 • Spodní šterková zvodnělá vrstva.


Rážená studna od 1000 Kč za 1 m

 • Maximální hloubka 6 – 7 m
 • Ty to studny se provádí rážecím mechanismem
 • V hodné na zahrádky chatky
 • Osazení a následné čerpání pumpou, možné i čerpadlem
 • Ruční pumpa NP 75 NP 90
 • Trubka bezešvá ocelová 5-4
 • Rážecí hrot s perforací
 • Jílová vrstva
 • Štěrková zvodnělá vrstva
© 2007 Pumpy a studny KNAJBL | valid xhtml 1.0 | valid css 2.0